The Group Members

 


Professor Guang R. Gao

Professor at the University of Delaware since September 1996. Founded CAPSL group.

Professor Gao's webpage
Professor Gao's Short Bio

Graduate Students

Undergraduate Students

Postdocs

Visitors

Graduated from Ph.D.

Graduated from MS.

Former Postdocs


Graduate Students

Aaron M. Landwehr

Brian Lucas

Jose Monsalve

Sergio Pino

Siddhisanket Raskar

Yao Wu

 

[Top]

Undergraduate Students

 

[Top]

Postdocs

Hao Tu

Haitao Wei

Long Zheng

Stephane Zuckerman

 

[Top]

Visitors

 

[Top]

Graduated from Ph.D

Joshua D. Suetterlein

Jaime Arteaga (2013-2017)

Kelly Livingston

Sunil Shrestha

Robert Pavel

Elkin Garcia (2008-2014)

Juergen Ributzka (2009-2013)

Daniel Orozco (2007-2012)

Joseph Manzano (2003-2011)

Long Chen (2005-2010)

Ge Gan (2004-2010)

Fei Chen (2001-2009)

Yuan Zhang (2002-2008)

Juan del Cuvillo (1999-2008)

Rishi Khan (2000-2007)

Weirong Zhu (2002-2007)

Mihalio Kaplarevic (2001-2007)

Alban Douillet (1999-2006)

Yanwei Niu (2001-2005)

Robel Kahsay (2001-2005)

Andres Marquez (1995-2004)

Hongbo Yang (1999-2003)

Parimala Thulasiram (1995-2000)

Kevin Theobald (1990-1999)

Xinan Tang (1995-1999)

Herbert Hum (1990-1992)

Erik Altman (1991-1996)

Shashank Nemawarkar (1989-1996)

Vugranam Sreedhar (1990-1995)

Guy Tremblay (1988-1994)

Qi Ning (1990-1993)

Robert Yates (1988-1992)

 

[Top]

Graduated from MS.

Pouya Fotouhi

Joshua B. Landwehr (2009-2013)

Sunil Shrestha (2007-2012)

Xiaomi An (2009-2011)

Juergen Ributzka (2005-2009)

Matthew Wells (2006-2008)

Long Chen (2005-2008)

Yi Jiang (2006-2008)

Jonathan Barton (2005-2008)

Mark Pellegrini (2004-2008)

Dimitrij Krepis (2004-2007)

Liping Xue (2005-2007)

Eunjung Park (2004-2007)

Ge Gan (2004-2006)

Yingping Zhang (2003-2005)

Divya Parthasarathi (2003-2005)

Vishal Karnal (2002-2005)

Robert Klosiewics (2002-2004)

Xing Wang (2001-2004)

Weirong Zhu (2001-2004)

Fei Chen (2001-2004)

Inanc Dogru (2002 -2004)

Tamal Basu (2002 - 2004)

Yan Xie (2001 - 2003)

Chuan Shen (2001 - 2003)

Kapil Khosla (2001 - 2003)

Rishi Kumar (1999-2001)

Praveen Thiagarajan (1999-2001)

Alban Douillet (1999-2001)

Juan. Del Cuvillo (1999-2001)

Christopher J. Morrone (1999-2001)

Sean Ryan (1999-2001)

Lei Liu (1997-1999)

Cheng Li (1997-1999)

Ian Walkar (1998-1999)

Maria-Dana Tarlescu (1996-1999)

Prasad Kakulavarapu (1996-1999)

Shaohua Han (1996 - 1997)

Hisham J. Petry (1995 - 1997)

Raul Silvera (1996 - 1997)

Hongru Cai (1995 - 1997)

Alberto Jimenez (1993 - 1996)

Shamir Merali (1993 - 1996)

Artour Stouchinin (1994 - 1996)

Renhua Wen (1993 - 1995)

Nasser Elmasri (1992 - 1995)

Chandrika Mukerji (1991 - 1994)

Luis A . Lozano (1992 - 1994)

Cecile Moura (1991 - 1993)

Ravi Shanker (1991-1993)

Russell Olsen (1989 - 1992)

Nematollaah Shiri-Varnaamkhaasti (1990-1992)

A. Emtage (1988 - 1991)

Yue-Bong Wong (1989 - 1991)

Zaharias Paraskevas (1987 - 1989)

Jean Merc. Monti (1989-1991)

 

[Top]

Former Postdocs.

Chen Chen (2007-2013)

Souad Koliai (2010-2013)

Xiaoxuan Meng (2009-2011)

Handong Ye (2008-2009)

Yeonseok Lee (2007-2008)

Jean Christophe Beyler (2007-2008)

Ziang Hu (1999–2008)

Haiping Wu (2000–2008)

Ioannis E. Venetis (2006-2007)

Shuxin Yang (2005-2007)

Ted T. Jeong (2005-2006)

Hongbo Rong (2001-2005)

Hirofumi sakane (2001-2005)

Andres Marquez (2004)

Jozsef bukszar (2002-2004)

Jizhu Lu (2000 - 2004)

Jianshan Tang (2002-2003)

Rongcai Zhao (2000-2001)

Jose N. Amaral (1998-2000)

Ruppa Thulasiraman (1998-2000)

Gerd Heber (1997-1999)

Chihong Zhang (1998-1999)

Olivier Maquelin (1994-1998)

Jian Wang (1995-1997)

Xinmin Tian (1993-1996)

Benoit Dupont Dinechi (1995-1996)

Ramaswamy Govindarajan (1990-1994)

Guoning Liao (1991-1993)

[Top]

 

 


© CAPSL 1996-2013. All Rights Reserved.
capslwww@capsl.udel.edu